Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tập đoàn Kim Tín

Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Kim Tín đã vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh vật liệu hàn. Bên cạnh đó Kim Tín còn mở rộng quy mô, trở thành Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề như vật liệu hàn, kim loại màu, ván MDF, sản phẩm sau MDF, khai thác khoáng sản, vận tải... góp phần khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

 • hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdocZhnb7Cx

Company Menu

Review

Tập đoàn Kim Tín Reviews

4.7
13 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Tập đoàn Kim Tín?

Add Review
 • “Môi trường tốt để học tập, rèn luyện phát triển ”

  Quế Anh Dương's picture
  Human resource staff

  I worked at Tập đoàn Kim Tín for 1 month.

  Pros

  Anh chị nhân viên vui vẻ, nhiệt tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực tập

  Cons

  Khối lượng công việc việc nhiều, hơi áp lực tuy nhiên nó lại là yếu tố giúp tôi rèn luyện, được học tập nhiều hơn và trưởng thành hơn sau thời gian thực tập tại Kim Tín.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tnp1jnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qfaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Môi trường tuyệt vời để rèn dũa bản thân ”

  Cuong Phan's picture
  Recruiter

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Đồng nghiệp thân thiện, công việc nhiều thử thách tạo nhiều cơ hội cho nhân viên phát triển.
  Nhân viên được trao quyền và phát huy tối đa năng lực.

  Cons

  Công ty có nhiều dự án nên công việc áp lực, đổi lại lương thưởng xứng đáng.

  Advice to Senior Management

  Không có

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnptpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qdb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Kim Tin - a good company for learning and working ”

  Lan Pham's picture
  Export Business Development

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  - Comfortable work environment with happy and energetic colleagues
  - Inspiring managers that always care about staffs.
  - A lot of interesting and useful courses

  Cons

  You have to be dynamic and focus on work

  Advice to Senior Management

  Let be a member of Kim Tin family, you can build your career here.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnptinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qdaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “I worked at Kim Tin Group for 4 years ”

  Anphabe User
  Accountant

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Môi trường làm việc chuyên nhiệp, có nhiều đãi ngộ. Công ty có chính sách đào tạo tốt, khuyến khích nhân viên không ngừng phát triển năng lực cá nhân. Công ty đang từng bước phát triển, thay đổi, hòa nhập với xu thế mới.

  Cons

  Làm việc tại Kim Tín, bạn cần có tinh thần cải tiến liên tục, tập trung trong công việc và tuân thủ kỷ luật tập thể. Đôi lúc sẽ có những áp lực trong công vieejcc, nhưng đó đồng thời cũng là động lực để bạn có thể vượt qa mọi khó khăn

  Advice to Senior Management

  Hãy đến với Kim Tín để có thể trải nghiệm và thử sức mình

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnplmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qbbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “*Môi Trường Làm Việc Tuyệt Vời* ”

  I worked at Tập đoàn Kim Tín for 1 year.

  Pros

  Tập Đoàn Kim Tín có môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Có khả năng phát triển nhiều trong tương lai.

  Cons

  Công việc luôn biến động đòi hỏi nhân viên thường xuyên cải thiện và học thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnplgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qbZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “I love Kim Tin group ”

  Hồ Đông Thức's picture
  Recruiter

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Kim Tín đã giúp tôi trương thành và phát triển hơn nhiều

  Cons

  Kim Tín là một môi trường giúp cho các bạn học được kinh nghiệm và phát triển bản thân

  Advice to Senior Management

  Môi trường tốt, chế độ lương và chính sách canh tranh, quản lý rất thân thiên.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnphknKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qaamvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “"Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp bản thân" ”

  Kim Anh's picture
  Management Accounting

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội phát triển bản thân cao

  Cons

  Công việc mang đến nhiều thách thức, yêu cầu phải tự trao dồi kiến thức cá nhân

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnphjnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qaaWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “I have been working at Tập đoàn Kim Tín. ”

  Thi Doan Kim's picture
  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển và gắn bó lâu dài

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Công ty có chính sách đào tạo và định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, luôn tạo điều kiện và khuyến khích nhân viên không ngừng phát triển năng lực bản thân. Công ty có nhiều chế độ, phúc lợi và các hoạt động nhằm gắn kết mọi người với nhau.

  Cons

  Bản thân không ngừng cải tiến và trau dồi thêm các kiến thức, kỹ năng để đạt được hiệu quả trong công việc.

  Advice to Senior Management

  Yes, I would recommend this company to a friend

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnphinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qaaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Cơ hội nghề nghiệp thăng tiến ”

  Hằng Đỗ's picture
  Kế toán bán hàng

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Chính sách, chế độ luôn về phía nhân viên

  Cons

  Ok

  Advice to Senior Management

  Sếp nhiệt tình, thân thiện, giúp đỡ nhân viên hoàn thành việc tốt. Quan tâm, hỏi thăm khi nhân viên gặp khó khăn trong công việc.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnphgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qaZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Kim Tín là nơi bạn có thể bắt đầu một sự nghiệp cả đời ”

  Anphabe User
  PP QTNNL

  I have been working at Tập đoàn Kim Tín.

  Pros

  Quản lý có nhiều tâm huyết, có năng lực và luôn chia sẻ với nhân viên. Công ty có chính sách đào tạo tốt, khuyến khích nhân viên không ngừng phát triển năng lực cá nhân. Hệ thống các công ty thành viên ở cả 3 miền, nhân sự từng lĩnh vực có môi trường để tương tác, giao lưu, chia sẻ trong công việc. Công ty có nhiều chế độ, phúc lợi và sự kiện nội bộ mang tính nhân văn, gắn kết. Kim Tín liên tục có các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh mới - chắc chắn là nơi bạn thỏa sức thể hiện năng lực bản thân và gắn bó lâu dài.

  Cons

  Làm việc tại Kim Tín, bạn cần có tinh thần cải tiến liên tục, tập trung trong công việc và tuân thủ kỷ luật tập thể

  Advice to Senior Management

  Hãy đến với Kim Tín để cùng trải nghiệm và vượt qua các mục tiêu chung đã đặt ra. Kim Tín là nơi làm việc tốt mà bạn có thể xây dựng sự nghiệp cá nhân

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpdonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qZbmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVcGhom5Wf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx

Pages

hZWZl5dmlnCVmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...